Poświęć się czemuś

images

Od kobiet, które wyrastają ponad tłum, wymaga się czegoś więcej niż od tłumu – ich życie nie należy wyłącznie do nich. Poświęcenie i oddanie to słowa zamiennie stosowane w odniesieniu do przekształcania życia egocentrycznego w altruistyczne. Można poświęcić się swojemu bogu, ideałom duchowym czy filozoficznym, sztuce, dziełu życia, dobroczynności lub połączeniu tych rzeczy. Idzie o to, by się wznieść ponad sprawy osobiste i zając się czymś ważniejszym, a w konsekwencji wykonywać codzienne zadania z energią, zaangażowaniem i determinacją.
Poświęcanie się jest także najpewniejszą drogą prowadzącą do zmieniania świata, przynajmniej częściowo. Jeśli z pełnym zaangażowaniem starasz się robić to, w co wierzysz, korzystasz z energii swojej wewnętrznej światłości, by zmienić coś na lepsze nie tylko w sobie, ale także wokół siebie. Niektórzy ludzie są powołani do działania na skalę światową, inni na mniejszą. Los i temperament decydują o wielkości sceny, a ty sama decydujesz o poziomie występu. Dzięki samemu aktowi poświęcenia się wznosisz się ponad poziom, na którym jesteś. Emerson dzielił ludzi na trzy grupy. Do pierwszej zaliczył tych, którzy kierują się zdrowym rozsądkiem – ich główną troską jest zapewnienie zdrowia i dobrej sytuacji materialnej sobie i najbliższym. Następna grupa to ludzie określani przez swoje upodobania – są oddani sztuce lub nauce jako uczestnicy albo sponsorzy. Trzecia grupa, według Emersona, obejmuje ludzi, którzy charakteryzują się percepcją duchową i ponad pięknem symbolu żyją tym, co on oznacza. Kiedy znajdziesz się w tej kategorii, będziesz mogła swobodnie cieszyć się przyjemnościami dostępnymi we wszystkich trzech. Tylko poświęcenie się jakiemuś ideałowi zapewni ci szybkie przejście z pierwszej grupy do drugiej, a następnie do trzeciej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *