Dolina Nidy Obrzutka Cementowa 30Kg (DN-OC-30)

14.25

Opis

Właściwości
Obrzutka Cementowa produkowana jest jako sucha mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy kwarcowych i specjalnych komponentów nadających jej plastyczność i ułatwiających obróbkę. zwiększa przyczepność warstwy narzutu do podłoża, a jej zastosowanie jest szczególnie istotne na podłożach gładkich lub o niskiej nasiąkliwości. Obrzutka Cementowa jest zaprawą mrozo- i wodoodporną.

zastosowanie
Obrzutka Cementowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy sczepnej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych, zwłaszcza Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Wewnętrznego i Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego zewnętrznego. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie, podłożach gipsowych i płytach wiórowo-cementowych. zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne
Proporcje mieszanki: ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%
Średnio zużywa się ok. 4 kg suchej mieszanki na 1 m2 przy pokryciu ok. 50% powierzchni podłoża.

UWAGA
Preparat drażniący. zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Dolina_Nidy | Cement

mikrocement
, tynk żywiczny wewnętrzny
, ściana w cegle
, jak wystawić fakturę za usługę z materiałem
, krzew mojrzesza
, budowa grilla
, jaka wysokość altanki
, gładzie wapienne

yyyyy

Back to Top